Design – funksjon og teknologi i samspill

Mange misforstår eller vet ikke forskjell på webdesign og layout, webdesign er kort sagt strukturering og integrering av alle ellementene i en webløsning.
Layout er enkelt sagt «det øye ser «, hvordan farger, bilder, tekster og annet innhold er samlet i en helhet.

Layout er helt avgjørende for hvordan websiden oppleves og «fanger» brukeren.

En positiv opplevelse og gjenkjennelseverdi er grunnleggende for hvordan vi lager en god layout og webløsning.
Vi tar alltid utgangspunkt i våre kunders profil, policy, produkter og eksisterende fargevalg, basert på logo og annen merkevarebygging.

Både design og layout må i størst mulig grad samsvare med bedriftens produktutvalg og kundegruppe, man lager ikke en ekslusive løsning hvor man fronter Ferrari eller Aston Martin når man selger vanlige og rimelige bruksbiler.

Vi lager velfungerende og representative webløsninger som er optimalt tilpasset din bedrift.

Prosessen fra første henvendelse til publisert webløsning?

Etter første henvendelse tar vi en gjennomgang av bedriftens profil, bilutvalg, tjenester og eventuelt eksisterende webløsning.
Det utarbeides en skisse basert på den foreliggende informasjonen og når skissen eller grovutkastet er godkjent av kunden og halvparten av prosjektprisen er betalt, settes produksjonen i gang.
Produksjonen og utviklingen kan som oftest følges på nett og justeringer/endringer foretas underveis.
Når produksjonen er ferdig og klar for publisering, gjennomgåes den av kunden og ved godkjennelse blir den publisert umiddelbart etter det resterende tilgodehavende for utført arbeide er betalt.
Vi foretar eventuelle justeringer etter publisering.

Hva er Webdesign ?

Et viktig element i webdesign er såkalte markeringsspråk, som lar en bestemme hvordan elementer på en nettside skal se ut. Den første utgaven av HTML var svært enkel, kun med mulighet for enkle typografiske virkemidler som overskrifter og avsnitt, samt mulighet for å lage hyperlenker. Etterhvert så man nødvendigheten av mer avansert funksjonalitet, og man fikk støtte for å legge til f.eks bilder, tabeller, skjemaer mm. Tabeller var opprinnelig tenkt brukt til visning av tabulære data, men ble raskt omfavnet av designere, som så en mulighet for å benytte tabeller til å lage, etter datidens standard, avansert layout. Bruk av tabeller for layout ble sett på som misbruk av tabeller og nye standarder som CSS, som gir designeren mye større kontroll over layout på en nettside har gjort at tabeller kun i begrenset grad blir benyttet for layout i dag. Generelt

Selve begrepet webdesign har gjennomgått flere re-definisjoner, og fra å ha én webdesigner som tok seg av hele prosessen fra konseptutvikling/design, til ferdigstillelse av nettstedet i HTML, så har det etterhvert vokst frem en hel industri som spesialiserer seg innen utvikling for web. Selv på helt enkle nettsteder kan det være flere personer involvert i prosessen. Som minimum har man ofte en designer som skisserer hvordan nettstedet skal se ut. Disse skissene leveres videre til en utvikler som setter opp nettstedet ved hjelp av HTML/CSS, og eventuelt implementerer designet i et innholdsstyringssystem (CMS), som gjør det lett for ikke-tekniske brukere å gjøre oppdateringer av innholdet på nettstedet.

Det er 6 viktige elementer som må være på plass for at brukeren skal få ut verdien av en nettside. Morville-modellen definerer disse elementene som:
Findability (gjenfinnbart), accessibility (tilgjengelighet), desirability (attraktivt), usability (brukervennlig), credibility (troverdig) and usefullness (nyttighet.)
Peter Morville er kjent for å være opphavsmann til fagområdet informasjonsarkitektur, og er en talsmann for den viktige rollen søke- og gjenfinningsmuligheter spiller for brukernes opplevelse av nettstedets kvalitet.

Webdesign og webutvikling

Noen ganger er det å komme i gang, den vanskeligste delen. Få organisert og begynne arbeidet på ukjent territorium kan virke som en skremmende eller tiltakskrevende oppgave, men er faktisk ganske greit. Under vår første kontakt, oppfordrer vi deg til å stille oss en masse spørsmål, for å kunne definere målet og mulighetene.

Webstrategi-definere nettsidens mål

Hva er hensikten med nettstedet ditt?
Hvem vil du skal besøke nettstedet ditt?
Hva vil du at dine besøkende skal gjøre?
Hvordan vil du få dem til å gjøre det?

Dette er noen av de spørsmålene vi ber deg se på, når vi skal designe ditt nettsted. Vi vil diskutere  dine kortsiktige / langsiktige mål er og hvordan vi kan nå disse målene for deg. Du har en unik historie og det er vår jobb å fortelle denne historien gjennom nettstedets innhold.

Struktur-navigasjon-organisering av innhold

Når vi har definert målene dine, vil vi begynne å kartlegge innholdet. Vi organiserer innhold og bilder på en logisk måte slik at besøkende kan finne ønsket informasjon  med færrest antall «klikk» som mulig. Vi lager forslag for innhold og i samråd avgjør vi  hva slags innhold du vil eller bør ha. Vi kan ta oss av alt innhold fra tekster, bildebehandling, produksjon av reklame bannere, implementering av eksterne løsning,osv.
Sidene gjøres søkervennlige og behov så kan vi søkeoptimalisere hele nettstedet.

Design som er riktig for deg og dine kunder.

Når innholdet er på plass, vil vi begynne å jobbe med design. Vi vil be deg om å vise oss noen eksempler på nettsteder som du liker, og hvorfor du liker dem. Vi vil også be deg om å vise oss noen eksempler på nettsteder som du finner å være direkte stygge eller lite forlokkende. Dette vil hjelpe oss å få en idé om hva slags design du ønsker og ikke ønsker, slik at vi kan utforme et nettsted som passer din smak.

Vi oppfordrer deg til å gi oss så mye design/layout ideer som du ønsker. Det er ikke uvanlig for kundene å vise oss sider revet fra magasiner eller selv enkle skisser tegnet på servietter for å illustrere hva de er ute etter i et design.

Du vil bli presentert med to utkast, ett for nettstedets hovedside/forside og den andre for underliggende sider.. Du vil få muligheten til å gjøre endringer hvis nødvendig. Når du godkjenner webside designet, vil vi begynne å bygge selve nettsidene.

Produksjon

Mens vi produserer nettstedet ditt, vil du om ønskelig kunne se utviklingen i et passordbeskyttet område på vår server. Når området er ferdig vil du bli bedt om å vurdere den og gjør noen siste minutter endringer om nødvendig.

Publisering av nettstedet

Når den endelige godkjenning foreligger, vil vi lansere ditt nettsted. Vi kan om ønskelig være vert for nettstedet og gi deg et program som lar deg overvåke trafikken på webområdet, alternativt kan vi legge det direkte inn i rammeverket. Nettstedet vedlikehold kan også ordnes slik at du kan holde det nye nettstedet oppdatert til enhver tid.

Tilbake til topp