Prosessen fra første henvendelse til publisert webløsning.

Etter første henvendelse tar vi en gjennomgang av bedriftens profil, produkter, tjenester og eventuelt eksisterende webløsningen.
Når arbeidet er utført, sender vi informasjon på mail og ber kunden om en evaluering.
Etter videre kommunikasjon og oppfølging, opprettes det en konkret avtale som spesifiserer oppdraget.

Oppdragsgiver betaler 50% av stipulert eller avtalt pris og det utarbeides en skisse basert på den foreliggende informasjonen og når skissen eller grovutkastet er godkjent av kunden, settes produksjonen i gang.

Produksjonen og utviklingen kan som oftest følges på nett og justeringer/endringer foretas underveis.

Når produksjonen er ferdig og klar for publisering, gjennomgås den av kunden og ved godkjennelse blir den publisert umiddelbart etter tilgodehavende for utført arbeide er betalt.

Webløsningen er produsert og testet for visning i dagens nettlesere og vi er ikke ansvarlig for endringer i fremtidige nettlesere og operativsystemer.

Vi foretar eventuelle justeringer etter publisering.

Rettigheter


 

EMAX.AS innehar alle rettigheter med fullt eierskap og disposisjonsrett for den leverte webløsningen inntil den er betalt i sin helhet.
Det innebærer også  mulighet til å avpublisere den leverte og tidligere leverte webløsninger ved manglende betaling og en ny publisering må bekostes av kjøper.

Oppdragsgiver besørger at vi har full tilgang til webløsningen og kan ikke endre tilgang til webløsningen før utførte arbeider er betalt i sin helhet.

Rettighetene til design og layout uten innhold eies av EMAX AS, dersom intet annet er avtalt.

Bruk av webløsningen er kostnadsfri og det tilkommer ingen mnd. eller årlig utgifter for bruk av løsning, utover domene og webhotell/server som betales direkte til tjenesteyter.

Emax.AS. er ikke ansvarlig for endringer eller oppdateringer foretatt av kunde eller tredjepart som feks.finn.no eller andre underliggende leverandører av.
Vi anbefaler at alle endringer og oppdateringer av benyttet programvare og andre utvidelser skjer etter avtale med oss.

 

Tvist

Ved en eventuell tvist aksepterer begge parter Skien som verneting. Dette iht. Tvisteloven § 4-6 – Avtalt verneting.

Genuin interesse for webutvikling er drivkraften for alt vi gjør.

Vårt mål er alltid å lage best mulig løsninger for våre kunder.

Våre priser er vesentlig lavere en tilsvarende fra andre leverandører.

Lave driftkostnader - gir lave priser.

Vår prispolitikk med forhåndsbetalt eller betalt ved levering, gir lavere priser.

Vi bruker tiden vår på utvikling og oppdatering.

Prisgaranti. Vi garanterer at ingen leverandør kan gi lavere pris på samme produkt.


Basic html webløsning fra kr. 2980,-

Cms grunninstallasjon fra kr. 2980,- Manuelt instalert.
 

Cms basic webløsning fra kr. 4980,- Manuelt instalert med egen designmal.

Cms  webløsning fra kr. 9980,- Manuelt instalert med designmal og tilpasset innhold.

HiTech webløsning fra kr.19 980,- " All inclusive løsning"

Internett gir mange muligheter og vi integrerer det meste det meste av applikasjoner.


Vi oppdatere våre sider og spesifikk info om priser  blir lagt inn for de forskjellige webapplikasjoner og moduler.